Üyesi Oldugum Kuruluşlar

International College of Prosthodontics

European Prosthodontics Association

Türk Dişhekimleri Odası

Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği(PİD)