Turkish Presentations

1- Şen D, Caniklioğlu B. Metal kompozit bağlantısında kalay difüzyonunun etkisi. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi. İzmir, 3-5 Mayıs, 1993.

2- Şen D, Sağlam F, Soydinç M. Generalize prepubertal periodontitisli bir hastada periodontal ve protetik tedavi uygulaması. Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği 1. Bilimsel Kongresi. Fethiye, 9-15 Haziran, 1996.

3- Şen D, Şermet B, Bilgin T. Kondansasyon silikon ölçü maddelerinin boyutsal değişimlerinin incelenmesi. Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği 1. Bilimsel Kongresi. Fethiye, 9-15 Haziran, 1996.

4- Şermet B, Şen D. Sabit protez yapımında gömülü bir kanin dişinin dayanak olarak kullanılması. Türk Dişhekimliği Birliği Uluslararası Dişhekimliği Kongresi. Ankara, 18-22 Haziran 1996.

5- Pamuk E, Çetiner F, Şen D, Çetiner H. Beyazlatma işleminin mine kompozit bağlantısına etkisi. Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği 10. Bilimsel Kongresi. Kapadokya, 23-27 Eylül, 1998.

6- Pak E, Şen D. Tekrarlanan dökümlerin iyon açığa çıkışına etkileri. Türk Dişhekimliği Birliği ve Dünya Dişhekimleri Birliği Kongresi. İstanbul, 21-26 Haziran, 1999.

7- Şermet B, Baklaya MC, Şen D. Elektrocerrahi uygulaması: Vaka Takdimi. Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 3. Uluslararası Sempozyumu. Ürgüp, 31 Ağustos-3 Eylül, 2000.

8- Şen D, Karamustafa İ. Farklı mil ve kuron protezi uygulamaları. Türk Dişhekimleri Birliği 11. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi. İstanbul, 17-22 Mayıs, 2004.

9- Karamustafa İ, Şen D. Mikrodont dişlerde porselen lamina uygulamaları. Türk Dişhekimleri Birliği 11. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi. İstanbul, 17-22 Mayıs, 2004.

10- Akgüngör G, Aydın M, Şen D. Kuron köprü protezlerinin simantasyonunda artık simanların Vektor sistemi ile temizlenmesi. Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği 15. Bilimsel Kongresi. Ankara, 22-23 Ekim 2005, ss.10-12.

11- Şermet B, Balkaya MC, Şen D. Palatinal pozisyonda bir üst çene kanin dişin estetik olarak düzenlenmesi: Bir olgu bildirimi. Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği 15. Bilimsel Kongresi. Ankara, 22-23 Ekim 2005, ss.25-26.

12- Şen D. Diş hekimliğinde alerji. Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği 15. Bilimsel Kongresi. Ankara, 22-23 Ekim 2005, ss.22-23.

13- Özer E, Şen D, Gül B. Diş eksikliğinin ve dikey boyut kaybının implant destekli sabit protetik restorasyonlarla tedavisi: Vaka sunumu. TDB 15. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi /Yüzyıl Kongresi. İstanbul, 3-5 Temmuz 2008.

14- Özer E, Şen D, Gül B. Ön bölgede tam seramik restorasyon uygulaması: Vaka sunumu. TDB 15. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi /Yüzyıl Kongresi. İstanbul, 3-5 Temmuz 2008.

15- Özer E, Şen D, Gül B. Diş eksikliğinin implant ve tam seramik restorasyonlar ile kombine tedavisi: Vaka sunumu. TDB 15. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi /Yüzyıl Kongresi. İstanbul, 3-5 Temmuz 2008.

16- Gültekin P, Köse A, Şen D. İmplant üstü sabit protezlerde CAD/CAM sistemi ile tasarlanan bireysel abutmentlerin kullanımı. Türk Oral İmplantoloji Derneği 24. Uluslararası Bilimsel Kongresi. İstanbul, 10-12 Ocak 2013, pp.10-12.

17-Bahadırlı G, Çağlar M, Şen D. Minimal invaziv yaklaşımla hazırlanan porselen laminate veneer restorasyonlar: 2 olgu sunumu. Türk Dişhekimleri Birliği 21. Uluslararası Kongresi. İstanbul, 28-30 Mayıs 2015.