Turkish Publications

Yerli Yayınlar

1- Akçaboy C, Nalbant D, Demirköprülü H, Dinçkal N, Nigiz R, Ulusoy M, Şen D, Kesim B, Bozdemir S, Ergeç S. Türkiye genelinde doğal diş renklerinin dağılımı. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 4(2):3-9, 1994.

2- Nayır E, Şen D, Pamuk S. Dişhekimliğinde metal ve alaşımlarına karşı oluşan yan etkiler. Dişhekimliğinde Klinik 8(2):59-69, 1995.

3- Şen D, Sağlam F, Ermiş İ, Soydinç M. Osifiye fibrom tanısı konan hastada dişhekimliği açısından değerlendirilmesi. Dişhekimliği Dergisi 20(4):124-127, 1996.

4- Şen D, Gür H, Nayır E. Dişhekimliğinde Renk. Dişhekimliğinde Klinik 9(3):139-144, 1996.

5- Gür H, Şen D. Dişhekimliğinde Estetik. Dişhekimliğinde Klinik 9(4):37-42, 1996.

6- Nayır E, Şen D, Babacan H. Nikel ve palladyum duyarlılığı. Dişhekimliğinde Klinik 10(1):22-24, 1997.

7- Şen D, Akı H, Olyai B. Dişhekimliğinde kullanılan metal alaşımlarına karşı oluşan yumuşak doku reaksiyonlarının histopatolojik olarak incelenmesi. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 31(1):7-15, 1997.

8- Şen D, Olgaç V, Balkaya M, Olyai B. Kompozit materyallerine karşı oluşan yumuşak doku reaksiyonlarının histopatolojik olarak incelenmesi. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 31(1):50-54, 1997.

9- Şen D, Nayır E. Yüzey hazırlığının porselen tamir materyallerinin bağlantı kuvveti üzerine etkisi. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 31(2):69-75, 1997.

10- Şen D, Nayır E. Fluor jellerinin porselen yüzeylerine etkisi. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 31(3):153-159, 1997.

11- Şen D, Pak E. Dişhekimliğinde kullanılan tam seramik sistemleri. Dişhekimliğinde Klinik 10(2):90-96, 1997.

12- Şen D, Şermet B. Tam seramik kuronlarda ultrasonik alet ve air flow kullanımının yüzey pürüzlülüğüne etkileri. Dişhekimliğinde Klinik 97(3):137-141, 1997.

13- Şen D, Nayır E. Pürüzlendirme işlemlerinin porselen laminate veneerlerin bağlantı dayanıklılığı üzerine etkileri. Dişhekimliğinde Klinik 10(4):197-200, 1997.

14- Şermet B, Şen D, Çevik Y. Kliniğimizde yapılan metal-plastik köprülerin 3 yıllık klinik değerlendirilmesi. Dişhekimliği Dergisi 5(25):142-145, 1997.

15- Sağlam F, Şen D, Soydinç M. Prepubertal periodontitisli hastada periodontolojik ve protetik tedavi yaklaşımları. Dişhekimliği Dergisi 5(26):225-228, 1997.

16- Şen D, Nayır E. Kıymetli alaşım-reçine bağlantısı. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 32(2):82-86, 1998.

17- Şen D, Poyrazoğlu E. The effect of adhesive primers on the bonding of composite resin to metal. Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 3(1):719-725, 1998.

18- Şermet B, Şen D. Sürdürülen bir gömük kanin dişinin dayanak olarak kullanılması. Dişhekimliğinde Klinik 11(2):104-106, 1998.

19- Pak E, Şen D, Bozkaya E, Fırat D, Çetiner H. Dişhekimliğinde kullanılan restoratif materyallerin sitotoksisitelerinin araştırılması (İn Vitro). İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 33(1,2,3,4):149-154, 1999.

20- Şen D, Balkaya MC, Karamustafa İ. Farklı elektrocerrahi uygulamaları. Dişhekimliğinde Klinik 15(1):1-5, 2002.

21- Şen D. Protetik restorasyonların simantasyonlarında kullanılan simanlar. Dişhekimliğinde Klinik 15(1):42-50, 2002.

22- Şen D. Farklı bonding sistemleri kullanarak core materyalinin dentine bağlantısının araştırılması. Dişhekimliğinde Klinik 15(4):130-133, 2002.

23- Şen D. Dişhekimliğinde Alerji. Dişhekimliğinde Klinik 18(2):66-74,2005.

24- Şen D. Bir alerji vakası nedeniyle altın kaplama. Dişhekimliğinde Klinik 18(2):75-77, 2005.

25- Cura N, Marşan G, Emekli U, Şen D. Maksiler Retrognatiye Bağlı Sınıf III Deformitenin Multidisipliner Tedavisi. Dişhekimliği Dergisi 7022-25, 2006.

26- Şen D. Sabit Protezlerde Kullanılan Ölçü Maddeleri ve Ölçü Alma Yöntemleri. Dişhekimliğinde Klinik 117-126, 2008.

27- Şen D, Gül B. Dişhekimliğinde Zirkonya. Dişhekimliğinde Klinik. 127-136, 2008.

28- Özer E, Şen D, Yaltırık M. Tek diş Eksikliğinde İmplant Üzeri Tam Seramik Uygulamaları. Dişhekimliğinde Klinik 147-152, 2008.

29- Gültekin P, Şen D, Aydın M. Farklı Sistem Ve Materyallerle Üretilen Zirkonya Alt Yapıların Kenar Uyumlarının Karşılaştırılması. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 47:28-37, 2013.

30- Şen D. , ‘Farklı Sistem Ve Materyallerle Üretilen Zirkonya Alt Yapıların Kenar Uyumlarının Karşılaştırılması’ , İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, Cilt.47 , ss.28-37 , 2013

31- Bahadırlı G. , Ayyıldız S. , Turp V. , Şen D. ,  ‘Anterior Diş Eksiklerinde Fiberle Güçlendirilmiş Adeziv Köprü Uygulamaları: Üç Olgu Sunumu ‘ , ADO Klinik Bilimler Dergisi, Cilt.7 , ss. 1419-1425, 2013

32- Bahadırlı G. , Pak Tunç E. , Şen D. ‘Diş İmplant Bağlantılı Sabit Bölümlü   Protezler ’ , Oral İmplantoloji Dergisi , Cilt.15, ss.23-26 , 2014

33- Bahadırlı G. , Pak Tunç E. , Şen D. , ‘Diş Hekimliğinde Kullanılan İmplant Materyalleri’ , Oral İmplantoloji Dergisi , Cilt.16 , ss.14-19, 2015

34- Turp V. , Ayyıldız S. , Şen D.  , ‘Single No Prep Porcelain Laminate Veneer Restorations: 2 case reports’ , Aydın Dental Journal, cilt2 , ss 29-34, 2016

35- Ceren N. , Turp V. , Emir F. , Akgüngör G. , Ayyıldız S. , Şen D. , Nanoceramics and Hybrid Materials Used in CAD-CAM Systems’ , Aydın Dental Journal , cilt.2 , ss 55-62, 2016

36- Turp V. , Tuncelli B. , Şen D. , Akgüngör G. , ‘Influence Of MDP Content in Different Resin Cements And Zirconia primers On Ceramic-resin Cement Bond Strength’ , Türkiye Klinikleri, Cilt.22 , ss.7-13 , 2016

37- Şen N. , Ölçer Y. , Turp V. , Şen D. , ‘Monolitik Zirkonya’ , Türkiye Klinikleri Dergisi, cilt.3 ss 127-132, 2017

38- Pak Tunç E. ,Şen D., ‘ Zirkonya Restorasyonlarda CAD-CAM Teknolojisi Ve Alt Yapı Şekillendirilmesi’ , Türkiye Klinikleri Dergisi , Cilt.-, ss.104-112, 2017