Turkish Presentations

1- Şen D, Caniklioğlu B. Metal kompozit bağlantısında kalay difüzyonunun etkisi. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi. İzmir, 3-5 Mayıs, 1993.

2- Şen D, Sağlam F, Soydinç M. Generalize prepubertal periodontitisli bir hastada periodontal ve protetik tedavi uygulaması. Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği 1. Bilimsel Kongresi. Fethiye, 9-15 Haziran, 1996.

3- Şen D, Şermet B, Bilgin T. Kondansasyon silikon ölçü maddelerinin boyutsal değişimlerinin incelenmesi. Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği 1. Bilimsel Kongresi. Fethiye, 9-15 Haziran, 1996.

4- Şermet B, Şen D. Sabit protez yapımında gömülü bir kanin dişinin dayanak olarak kullanılması. Türk Dişhekimliği Birliği Uluslararası Dişhekimliği Kongresi. Ankara, 18-22 Haziran 1996.

5- Pamuk E, Çetiner F, Şen D, Çetiner H. Beyazlatma işleminin mine kompozit bağlantısına etkisi. Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği 10. Bilimsel Kongresi. Kapadokya, 23-27 Eylül, 1998.

6- Pak E, Şen D. Tekrarlanan dökümlerin iyon açığa çıkışına etkileri. Türk Dişhekimliği Birliği ve Dünya Dişhekimleri Birliği Kongresi. İstanbul, 21-26 Haziran, 1999.

7- Şermet B, Baklaya MC, Şen D. Elektrocerrahi uygulaması: Vaka Takdimi. Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 3. Uluslararası Sempozyumu. Ürgüp, 31 Ağustos-3 Eylül, 2000.

8- Şen D, Karamustafa İ. Farklı mil ve kuron protezi uygulamaları. Türk Dişhekimleri Birliği 11. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi. İstanbul, 17-22 Mayıs, 2004.

9- Karamustafa İ, Şen D. Mikrodont dişlerde porselen lamina uygulamaları. Türk Dişhekimleri Birliği 11. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi. İstanbul, 17-22 Mayıs, 2004.

10- Akgüngör G, Aydın M, Şen D. Kuron köprü protezlerinin simantasyonunda artık simanların Vektor sistemi ile temizlenmesi. Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği 15. Bilimsel Kongresi. Ankara, 22-23 Ekim 2005, ss.10-12.

11- Şermet B, Balkaya MC, Şen D. Palatinal pozisyonda bir üst çene kanin dişin estetik olarak düzenlenmesi: Bir olgu bildirimi. Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği 15. Bilimsel Kongresi. Ankara, 22-23 Ekim 2005, ss.25-26.

12- Şen D. Diş hekimliğinde alerji. Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği 15. Bilimsel Kongresi. Ankara, 22-23 Ekim 2005, ss.22-23.

13- Özer E, Şen D, Gül B. Diş eksikliğinin ve dikey boyut kaybının implant destekli sabit protetik restorasyonlarla tedavisi: Vaka sunumu. TDB 15. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi /Yüzyıl Kongresi. İstanbul, 3-5 Temmuz 2008.

14- Özer E, Şen D, Gül B. Ön bölgede tam seramik restorasyon uygulaması: Vaka sunumu. TDB 15. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi /Yüzyıl Kongresi. İstanbul, 3-5 Temmuz 2008.

15- Özer E, Şen D, Gül B. Diş eksikliğinin implant ve tam seramik restorasyonlar ile kombine tedavisi: Vaka sunumu. TDB 15. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi /Yüzyıl Kongresi. İstanbul, 3-5 Temmuz 2008.

16- Gültekin P, Köse A, Şen D. İmplant üstü sabit protezlerde CAD/CAM sistemi ile tasarlanan bireysel abutmentlerin kullanımı. Türk Oral İmplantoloji Derneği 24. Uluslararası Bilimsel Kongresi. İstanbul, 10-12 Ocak 2013, pp.10-12.

17-Bahadırlı G, Çağlar M, Şen D. Minimal invaziv yaklaşımla hazırlanan porselen laminate veneer restorasyonlar: 2 olgu sunumu. Türk Dişhekimleri Birliği 21. Uluslararası Kongresi. İstanbul, 28-30 Mayıs 2015.

Turkish Publications

Yerli Yayınlar

1- Akçaboy C, Nalbant D, Demirköprülü H, Dinçkal N, Nigiz R, Ulusoy M, Şen D, Kesim B, Bozdemir S, Ergeç S. Türkiye genelinde doğal diş renklerinin dağılımı. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 4(2):3-9, 1994.

2- Nayır E, Şen D, Pamuk S. Dişhekimliğinde metal ve alaşımlarına karşı oluşan yan etkiler. Dişhekimliğinde Klinik 8(2):59-69, 1995.

3- Şen D, Sağlam F, Ermiş İ, Soydinç M. Osifiye fibrom tanısı konan hastada dişhekimliği açısından değerlendirilmesi. Dişhekimliği Dergisi 20(4):124-127, 1996.

4- Şen D, Gür H, Nayır E. Dişhekimliğinde Renk. Dişhekimliğinde Klinik 9(3):139-144, 1996.

5- Gür H, Şen D. Dişhekimliğinde Estetik. Dişhekimliğinde Klinik 9(4):37-42, 1996.

6- Nayır E, Şen D, Babacan H. Nikel ve palladyum duyarlılığı. Dişhekimliğinde Klinik 10(1):22-24, 1997.

7- Şen D, Akı H, Olyai B. Dişhekimliğinde kullanılan metal alaşımlarına karşı oluşan yumuşak doku reaksiyonlarının histopatolojik olarak incelenmesi. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 31(1):7-15, 1997.

8- Şen D, Olgaç V, Balkaya M, Olyai B. Kompozit materyallerine karşı oluşan yumuşak doku reaksiyonlarının histopatolojik olarak incelenmesi. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 31(1):50-54, 1997.

9- Şen D, Nayır E. Yüzey hazırlığının porselen tamir materyallerinin bağlantı kuvveti üzerine etkisi. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 31(2):69-75, 1997.

10- Şen D, Nayır E. Fluor jellerinin porselen yüzeylerine etkisi. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 31(3):153-159, 1997.

11- Şen D, Pak E. Dişhekimliğinde kullanılan tam seramik sistemleri. Dişhekimliğinde Klinik 10(2):90-96, 1997.

12- Şen D, Şermet B. Tam seramik kuronlarda ultrasonik alet ve air flow kullanımının yüzey pürüzlülüğüne etkileri. Dişhekimliğinde Klinik 97(3):137-141, 1997.

13- Şen D, Nayır E. Pürüzlendirme işlemlerinin porselen laminate veneerlerin bağlantı dayanıklılığı üzerine etkileri. Dişhekimliğinde Klinik 10(4):197-200, 1997.

14- Şermet B, Şen D, Çevik Y. Kliniğimizde yapılan metal-plastik köprülerin 3 yıllık klinik değerlendirilmesi. Dişhekimliği Dergisi 5(25):142-145, 1997.

15- Sağlam F, Şen D, Soydinç M. Prepubertal periodontitisli hastada periodontolojik ve protetik tedavi yaklaşımları. Dişhekimliği Dergisi 5(26):225-228, 1997.

16- Şen D, Nayır E. Kıymetli alaşım-reçine bağlantısı. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 32(2):82-86, 1998.

17- Şen D, Poyrazoğlu E. The effect of adhesive primers on the bonding of composite resin to metal. Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 3(1):719-725, 1998.

18- Şermet B, Şen D. Sürdürülen bir gömük kanin dişinin dayanak olarak kullanılması. Dişhekimliğinde Klinik 11(2):104-106, 1998.

19- Pak E, Şen D, Bozkaya E, Fırat D, Çetiner H. Dişhekimliğinde kullanılan restoratif materyallerin sitotoksisitelerinin araştırılması (İn Vitro). İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 33(1,2,3,4):149-154, 1999.

20- Şen D, Balkaya MC, Karamustafa İ. Farklı elektrocerrahi uygulamaları. Dişhekimliğinde Klinik 15(1):1-5, 2002.

21- Şen D. Protetik restorasyonların simantasyonlarında kullanılan simanlar. Dişhekimliğinde Klinik 15(1):42-50, 2002.

22- Şen D. Farklı bonding sistemleri kullanarak core materyalinin dentine bağlantısının araştırılması. Dişhekimliğinde Klinik 15(4):130-133, 2002.

23- Şen D. Dişhekimliğinde Alerji. Dişhekimliğinde Klinik 18(2):66-74,2005.

24- Şen D. Bir alerji vakası nedeniyle altın kaplama. Dişhekimliğinde Klinik 18(2):75-77, 2005.

25- Cura N, Marşan G, Emekli U, Şen D. Maksiler Retrognatiye Bağlı Sınıf III Deformitenin Multidisipliner Tedavisi. Dişhekimliği Dergisi 7022-25, 2006.

26- Şen D. Sabit Protezlerde Kullanılan Ölçü Maddeleri ve Ölçü Alma Yöntemleri. Dişhekimliğinde Klinik 117-126, 2008.

27- Şen D, Gül B. Dişhekimliğinde Zirkonya. Dişhekimliğinde Klinik. 127-136, 2008.

28- Özer E, Şen D, Yaltırık M. Tek diş Eksikliğinde İmplant Üzeri Tam Seramik Uygulamaları. Dişhekimliğinde Klinik 147-152, 2008.

29- Gültekin P, Şen D, Aydın M. Farklı Sistem Ve Materyallerle Üretilen Zirkonya Alt Yapıların Kenar Uyumlarının Karşılaştırılması. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 47:28-37, 2013.

30- Şen D. , ‘Farklı Sistem Ve Materyallerle Üretilen Zirkonya Alt Yapıların Kenar Uyumlarının Karşılaştırılması’ , İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, Cilt.47 , ss.28-37 , 2013

31- Bahadırlı G. , Ayyıldız S. , Turp V. , Şen D. ,  ‘Anterior Diş Eksiklerinde Fiberle Güçlendirilmiş Adeziv Köprü Uygulamaları: Üç Olgu Sunumu ‘ , ADO Klinik Bilimler Dergisi, Cilt.7 , ss. 1419-1425, 2013

32- Bahadırlı G. , Pak Tunç E. , Şen D. ‘Diş İmplant Bağlantılı Sabit Bölümlü   Protezler ’ , Oral İmplantoloji Dergisi , Cilt.15, ss.23-26 , 2014

33- Bahadırlı G. , Pak Tunç E. , Şen D. , ‘Diş Hekimliğinde Kullanılan İmplant Materyalleri’ , Oral İmplantoloji Dergisi , Cilt.16 , ss.14-19, 2015

34- Turp V. , Ayyıldız S. , Şen D.  , ‘Single No Prep Porcelain Laminate Veneer Restorations: 2 case reports’ , Aydın Dental Journal, cilt2 , ss 29-34, 2016

35- Ceren N. , Turp V. , Emir F. , Akgüngör G. , Ayyıldız S. , Şen D. , Nanoceramics and Hybrid Materials Used in CAD-CAM Systems’ , Aydın Dental Journal , cilt.2 , ss 55-62, 2016

36- Turp V. , Tuncelli B. , Şen D. , Akgüngör G. , ‘Influence Of MDP Content in Different Resin Cements And Zirconia primers On Ceramic-resin Cement Bond Strength’ , Türkiye Klinikleri, Cilt.22 , ss.7-13 , 2016

37- Şen N. , Ölçer Y. , Turp V. , Şen D. , ‘Monolitik Zirkonya’ , Türkiye Klinikleri Dergisi, cilt.3 ss 127-132, 2017

38- Pak Tunç E. ,Şen D., ‘ Zirkonya Restorasyonlarda CAD-CAM Teknolojisi Ve Alt Yapı Şekillendirilmesi’ , Türkiye Klinikleri Dergisi , Cilt.-, ss.104-112, 2017

About

Name: Deniz Sen

Address: Turgut Özal Cad, 34390 Capa, Fatih, Istanbul, Turkey
Telephone No: +90 212 414 2020 ext. 30357
Fax No: +90 212 531 2230
Email Address: denizsen64@gmail.com
dsen@istanbul.edu.tr
deniz@drdenizsen.net

Date of Birth: July 26, 1964
Place of Birth: Istanbul, Turkey

Present Position: Professor
Istanbul University, Faculty of Dentistry, Department of Prosthodontics

Academic/Professional Appointments:

1986 D.D.S. Istanbul University, Faculty of Dentistry
1993 D.M.D. Istanbul University, Faculty of Dentistry
1998 Assoc. Prof. Istanbul University, Faculty of Dentistry
2004 Professor Istanbul University, Faculty of Dentistry

Teaching Experience: Undergraduate teaching
Graduate teaching

Research Interests: Dental materials
Adhesive materials
Esthetic restorations

İngilizce Sunumlar

International Presentations

Presentations

1- Pamuk E, Babacan H, Şen D, Pamuk S. Hypersensitivity to nickel and palladium. 19th European Prosthodontics Association. Cardiff, UK, 6-8 September, 1995.

2- Şen D, Pamuk E, Pamuk S. Shear bond strength of porcelain repair materials. 19th European Prosthodontics Association. Cardiff, UK, 6-8 September, 1995.

3- Şen D, Poyrazoğlu E. Effect of adhesive metal primers on the bonding of composite resin to metal. 19th European Prosthodontics Association. Cardiff, UK, 6-8 September, 1995.

4- Şen D, Çetiner F, Pamuk S. The shear bond strength of amalgam with Panavia and dentin pins. 22nd European Prosthodontics Association. Turku, Finland, 27-29 August, 1998.

5- Şen D, Poyrazoğlu E, Tuncelli B. The efficacy of several surface treatment on bond strength of resin cement to In-ceram core material. 22nd European Prosthodontics Association. Turku, Finland, 27-29 August, 1998.

6- Şen D, Çetiner F, Pamuk E. The shear bond strength of two resin bonding resins. 22nd European Prosthodontics Association. Turku, Finland, 27-29 August, 1998.

7- Pak E, Şen D. Cytocompatibility of two different restorative dental materials (in-vitro). 22nd European Prosthodontics Association. Turku, Finland, 27-29 August, 1998.

8- Şen D, Poyrazoğlu E, Tuncelli B. Effect of grit blasting on bond strength of base metal alloy and resin. 25th European Prosthodontics Association. Prague, Chech Republic, 06-08 September 2001.

9- Şen D, Poyrazoğlu E, Tuncelli B. Effects of adhesive luting cements on fabricated para posts. 25th European Prosthodontics Association. Prague, Chech Republic, 06-08 September 2001.

10- Sınmazışık G, Şen D, Tuncelli B, Poyrazoğlu E, Özkal B, Öveçoğlu ML. A comparative study of the effect of different polishing systems on dental ceramic surfaces. 8th Conference and Exhibition of the European Ceramic Society (ECERS). Istanbul, Turkey, 29 June-03 July 2003.

11- Şen D, Sınmazışık G, Poyrazoğlu E, Tuncelli B, Özkal B, Öveçoğlu ML. Effects of different acid treatments on dental ceramic surfaces. 8th Conference and Exhibition of the European Ceramic Society (ECERS). Istanbul, Turkey, 29 June-03 July 2003.

12- Şen D, Akgüngör G. Shear bond strength of two composite core materials after using all-in-one and single-bottle dentin adhesives 28th European Prosthodontics Association. Kuşadası, Turkey, 16-18 September, 2004.

13- Şen D, Karamustafa İ. Fixed partial dentures with different all-ceramic materials: Case report. 28th European Prosthodontics Association. Kuşadası, Turkey, 16-18 September, 2004.

14- Şen D, Karamustafa İ. Restoring function and esthetics of patients with differernt demands: Case report. 28th European Prosthodontics Association. Kuşadası, Turkey, 16-18 September, 2004.

15- Tukay A, Şen D. Frequency of baradontalgia under hyperbaric conditions. 36th World Military Conference. St Petersburg, Russia, 5-11 June, 2005.

16- Tukay A, Şen D, Oruç S. The incidence of bruxism in 19-22 years old Turkish men. 36th World Military Conference. St Petersburg, Russia, 5-11 June, 2005.

17- Şen D, Turp V, Tuncelli B, Poyrazoğlu E. The bond strength of different resin cements to fibre posts. 28th European Prosthodontics Association. London, UK, 1-3 Kasım, 2006.

18- Turp V, Tuncelli B, Poyrazoğlu E, Şen D. Bond strengths of porcelain laminate veneers to tooth surfaces prepared with acid and Er:YAG laser etching. 28th European Prosthodontics Association. London, UK, 1-3 Kasım, 2006.

19- Gül B, Şen D, Özer E, Yaltırık M. Rehabilitation of partially edentulous patient using dental implants and all ceramic restorations in the anterior zone: A clinical report. Mediterranean Dental Implant Congress. Crete, Greece, 26-29 June 2008.

20- Özer E, Yaltırık M, Şen D, Gül B. An implant supported all ceramic restorative system in comparison with metal ceramic restorative system in the esthetic zone : a clinical case report. Mediterranean Dental Implant Congress. Crete, Greece, 26-29 June 2008.

21- Şen D, Gül B, Yaltırık M, Özer E. Fixed-prosthetic implant restoration of the edentulous maxilla and partially edentulous mandible. Mediterranean Dental Implant Congress. Crete, Greece, 26-29 June 2008.

22- Türkoğlu P, Şen D, Aydın M. In vitro marginal fit of different all ceramic systems. 33th European Prosthodontic Association. Innsbruck, Austria, 1-3 October 2009.

23- Turp V, Şen D, Poyrazoğlu E, Tuncelli B, Göller G. Influence of zirconia base and shade difference on polymerization of dual cured resin cement. 33th European Prosthodontic Association. Innsbruck, Austria, 1-3 October 2009.

24- Öztürk O, Turp V, Şen D, Tuncelli B, Ulukapı H. Evaluation of fiber post cementation with adhesive techniques. 88th General session & Exhibition of the IADR – 5th General Session of the Pan European Region of the IADR. Barcelona, Spain, 14-17 July 2010.

25- Turp V, Şen D, Tuncelli B, Göller G. Effect of ceramic thickness on polymerization efficiency of resin cement. 88th General session & Exhibition of the IADR – 5th General Session of the Pan European Region of the IADR. Barcelona, Spain, 14-17 July 2010.

26- Turp V, Uysal A, Şen D, Tuncelli B, Ölçer Y. Effect of duration of sandblasting on the surface roughness and phase transformation of zirconia ceramic. 34th European Prosthodontic Association. Pristina, Kosova, 23-25 September 2010.

27- Özer E, Tuncelli B, Gül B, Bultan Ö, Şen D, Bal E, Turp V. The effect of shading time and repeated firings on the flexural strength of bilayered Y-TZP ceramics. 34th European Prosthodontic Association. Pristina, Kosova, 23-25 September 2010.

28- Gül B, Şen D, Özer E, Bal E, Tuncelli B, Kalaycıoğlu E. The effect of shading and repeated firings of zirconia framework on visual shade selection performance. 34th European Prosthodontic Association. Pristina, Kosova, 23-25 September 2010.

29- Bultan Ö, Özer E, Şen D, Akgüngör G, Tuncelli B. The effect of surface and heat treatments on accelerated aging and flexural strength of Y-TZP dental ceramics. 23rd Symposium and Annual Meeting of International Society for Ceramics in Medicine. İstanbul, Turkey, 6-9 November 2011.

30- Bultan Ö, Özer E, Şen D, Akgüngör G, Tuncelli B. The influence of microstructure and CAD/CAM milling on low temperature degradation of Y-TZP ceramics. 23rd Symposium and Annual Meeting of International Society for Ceramics in Medicine. İstanbul, Turkey, 6-9 November 2011.

31- Turp V, Özcan M, Tuncelli B, Şen D, Akgüngör G, Göller G. Evaluation of sandblasting of Y-TZP with different particle sizes using profilometry and x-ray diffraction analysis. 23rd Symposium and Annual Meeting of International Society for Ceramics in Medicine. İstanbul, Turkey, 6-9 November 2011.

32- Öztürk O, Özcan M, Şen D, Akgüngör G, Turp V. Comparison of accuracy of digital workflow process versus conventional procedures. 23rd Symposium and Annual Meeting of International Society for Ceramics in Medicine. İstanbul, Turkey, 6-9 November 2011.

33- Gültekin P, Sönmez N, Şen D. Influence Of Laser Application On Bond Strength Of Fiber Posts. 100th FDI Annual World Dental Congress. İstanbul, Turkey, 28-31 August 2013.

34- Gültekin P, Sönmez N, Şen D. Effect Of Low Temperature Aging On Flexural Strength Of Monolithic Zirconia. 100th FDI Annual World Dental Congress. İstanbul, Turkey, 28-31 August 2013.

35- Şen D, Gültekin P. Influence of air particle abrasion and low temperature aging on flexural strength of monolithic zirconia. International College of Prosthodontics. Torino, Italy, 18-21 September 2013.

36- Turp V, Akgüngör G, Şen D, Tuncelli B. Influence Of Novel Zirconia Primer On Ceramic-Resin Cement Microtensile Bond Strength. 38th European Prosthodontic Association, İstanbul, Turkey, 25-27 September 2014.

37- Turp V, Şen D, Akgüngör G, Tuncelli B. Evaluation of surface topography of zirconia ceramic after Er:YAG laser etching. Academy of Dental Materials, Bologna, Italy. 8-11 October 2014.

38-Turp V, Bahadirli G, Sen D. Evaluation Of Dual-Cure Polymerization Under Thick Monolithic Zirconia Restorations. 47th Meeting of the Continental European Division of the International Association for Dental Research. Antalya, Turkey, 15-17 October 2015.

39-Sen D, Sonmez N, Turp V. Microstructural characterization and mechanical evaluation of five different CAD/CAM materials. The Academy Of Dental Materials. Maui, Hawaii, 7-10 October 2015.

40-Sen D, Turp V, Bahadirli G. Influence of monolithic zirconia thickness on polymerization of dual cure cements. 16th ICP Biennial Meeting. Seoul, Korea, 17-20 September, 2015.

41-Ozer F, Pak Tunc E, Sen D. Bond strength of different luting cements to metal alloy surfaces. First Biennial Meeting on Adhesive Dentistry. Florida, ABD, 11-12 September 2015.

42-Ayyildiz S, Pak Tunc E, Sen D. SEM evaluation of the cement dentin interdiffusion zone after luting posts with three different luting cements. 3rd International Conference on  Structural Adhesive Bonding. Porto, Portugal, 2-3 July 2015.

43-Ayyildiz S, Emir F, Pak Tunc E, Sen D. Shear bond strengths of various luting cements to fixed prosthodontic restorative materials. 3rd International Conference Structural Adhesive Bonding. Porto, Portugal, 2-3 July 2015

Organization Memberships

International College of Prosthodontics

European Prosthodontics Association

Turkish Chamber of Dentists

Turkish Prosthodontic and Implantology Association

Üyesi Oldugum Kuruluşlar

International College of Prosthodontics

European Prosthodontics Association

Türk Dişhekimleri Odası

Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği(PİD)

Türkçe Sunumlar

1- Şen D, Caniklioğlu B. Metal kompozit bağlantısında kalay difüzyonunun etkisi. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi. İzmir, 3-5 Mayıs, 1993.

2- Şen D, Sağlam F, Soydinç M. Generalize prepubertal periodontitisli bir hastada periodontal ve protetik tedavi uygulaması. Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği 1. Bilimsel Kongresi. Fethiye, 9-15 Haziran, 1996.

3- Şen D, Şermet B, Bilgin T. Kondansasyon silikon ölçü maddelerinin boyutsal değişimlerinin incelenmesi. Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği 1. Bilimsel Kongresi. Fethiye, 9-15 Haziran, 1996.

4- Şermet B, Şen D. Sabit protez yapımında gömülü bir kanin dişinin dayanak olarak kullanılması. Türk Dişhekimliği Birliği Uluslararası Dişhekimliği Kongresi. Ankara, 18-22 Haziran 1996.

5- Pamuk E, Çetiner F, Şen D, Çetiner H. Beyazlatma işleminin mine kompozit bağlantısına etkisi. Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği 10. Bilimsel Kongresi. Kapadokya, 23-27 Eylül, 1998.

6- Pak E, Şen D. Tekrarlanan dökümlerin iyon açığa çıkışına etkileri. Türk Dişhekimliği Birliği ve Dünya Dişhekimleri Birliği Kongresi. İstanbul, 21-26 Haziran, 1999.

7- Şermet B, Baklaya MC, Şen D. Elektrocerrahi uygulaması: Vaka Takdimi. Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 3. Uluslararası Sempozyumu. Ürgüp, 31 Ağustos-3 Eylül, 2000.

8- Şen D, Karamustafa İ. Farklı mil ve kuron protezi uygulamaları. Türk Dişhekimleri Birliği 11. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi. İstanbul, 17-22 Mayıs, 2004.

9- Karamustafa İ, Şen D. Mikrodont dişlerde porselen lamina uygulamaları. Türk Dişhekimleri Birliği 11. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi. İstanbul, 17-22 Mayıs, 2004.

10- Akgüngör G, Aydın M, Şen D. Kuron köprü protezlerinin simantasyonunda artık simanların Vektor sistemi ile temizlenmesi. Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği 15. Bilimsel Kongresi. ss.10-12. Ankara, 22-23 Ekim 2005.

11- Şermet B, Balkaya MC, Şen D. Palatinal pozisyonda bir üst çene kanin dişin estetik olarak düzenlenmesi: Bir olgu bildirimi. Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği 15. Bilimsel Kongresi. ss.25-26. Ankara, 22-23 Ekim 2005.

12- Şen D. Diş hekimliğinde alerji. Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği 15. Bilimsel Kongresi. ss.22-23. Ankara, 22-23 Ekim 2005.

13- Özer E, Şen D, Gül B. Diş eksikliğinin ve dikey boyut kaybının implant destekli sabit protetik restorasyonlarla tedavisi: Vaka sunumu. TDB 15. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi /Yüzyıl Kongresi. İstanbul, 3-5 Temmuz 2008.

14- Özer E, Şen D, Gül B. Ön bölgede tam seramik restorasyon uygulaması: Vaka sunumu. TDB 15. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi /Yüzyıl Kongresi. İstanbul, 3-5 Temmuz 2008.

15- Özer E, Şen D, Gül B. Diş eksikliğinin implant ve tam seramik restorasyonlar ile kombine tedavisi: Vaka sunumu. TDB 15. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi /Yüzyıl Kongresi. İstanbul, 3-5 Temmuz 2008.

16- Gültekin P, Köse A, Şen D. İmplant üstü sabit protezlerde CAD/CAM sistemi ile tasarlanan bireysel abutmentlerin kullanımı. Türk Oral İmplantoloji Derneği 24. Uluslararası Bilimsel Kongresi. pp.10-12. İstanbul, 10-12 Ocak 2013.

17-Bahadırlı G, Çağlar M, Şen D. Minimal invaziv yaklaşımla hazırlanan porselen laminate veneer restorasyonlar: 2 olgu sunumu. Türk Dişhekimleri Birliği 21. Uluslararası Kongresi. İstanbul, 28-30 Mayıs 2015.

Misafir Öğretim Üyelikleri

Tufts University, Boston, MA, 01.06.2014-31.07.2014

Universita Degli Studi di Bologna, Italya, 01-30.06.2012

John Radcliffe Hospital, Oxford, İngiltere, 01-30.09.1995

Ulusal Yayınlar

Yerli Yayınlar

1- Akçaboy C, Nalbant D, Demirköprülü H, Dinçkal N, Nigiz R, Ulusoy M, Şen D, Kesim B, Bozdemir S, Ergeç S. Türkiye genelinde doğal diş renklerinin dağılımı. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 4(2):3-9, 1994.

2- Nayır E, Şen D, Pamuk S. Dişhekimliğinde metal ve alaşımlarına karşı oluşan yan etkiler. Dişhekimliğinde Klinik 8(2):59-69, 1995.

3- Şen D, Sağlam F, Ermiş İ, Soydinç M. Osifiye fibrom tanısı konan hastada dişhekimliği açısından değerlendirilmesi. Dişhekimliği Dergisi 20(4):124-127, 1996.

4- Şen D, Gür H, Nayır E. Dişhekimliğinde Renk. Dişhekimliğinde Klinik 9(3):139-144, 1996.

5- Gür H, Şen D. Dişhekimliğinde Estetik. Dişhekimliğinde Klinik 9(4):37-42, 1996.

6- Nayır E, Şen D, Babacan H. Nikel ve palladyum duyarlılığı. Dişhekimliğinde Klinik 10(1):22-24, 1997.

7- Şen D, Akı H, Olyai B. Dişhekimliğinde kullanılan metal alaşımlarına karşı oluşan yumuşak doku reaksiyonlarının histopatolojik olarak incelenmesi. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 31(1):7-15, 1997.

8- Şen D, Olgaç V, Balkaya M, Olyai B. Kompozit materyallerine karşı oluşan yumuşak doku reaksiyonlarının histopatolojik olarak incelenmesi. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 31(1):50-54, 1997.

9- Şen D, Nayır E. Yüzey hazırlığının porselen tamir materyallerinin bağlantı kuvveti üzerine etkisi. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 31(2):69-75, 1997.

10- Şen D, Nayır E. Fluor jellerinin porselen yüzeylerine etkisi. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 31(3):153-159, 1997.

11- Şen D, Pak E. Dişhekimliğinde kullanılan tam seramik sistemleri. Dişhekimliğinde Klinik 10(2):90-96, 1997.

12- Şen D, Şermet B. Tam seramik kuronlarda ultrasonik alet ve air flow kullanımının yüzey pürüzlülüğüne etkileri. Dişhekimliğinde Klinik 97(3):137-141, 1997.

13- Şen D, Nayır E. Pürüzlendirme işlemlerinin porselen laminate veneerlerin bağlantı dayanıklılığı üzerine etkileri. Dişhekimliğinde Klinik 10(4):197-200, 1997.

14- Şermet B, Şen D, Çevik Y. Kliniğimizde yapılan metal-plastik köprülerin 3 yıllık klinik değerlendirilmesi. Dişhekimliği Dergisi 5(25):142-145, 1997.

15- Sağlam F, Şen D, Soydinç M. Prepubertal periodontitisli hastada periodontolojik ve protetik tedavi yaklaşımları. Dişhekimliği Dergisi 5(26):225-228, 1997.

16- Şen D, Nayır E. Kıymetli alaşım-reçine bağlantısı. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 32(2):82-86, 1998.

17- Şen D, Poyrazoğlu E. The effect of adhesive primers on the bonding of composite resin to metal. Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 3(1):719-725, 1998.

18- Şermet B, Şen D. Sürdürülen bir gömük kanin dişinin dayanak olarak kullanılması. Dişhekimliğinde Klinik 11(2):104-106, 1998.

19- Pak E, Şen D, Bozkaya E, Fırat D, Çetiner H. Dişhekimliğinde kullanılan restoratif materyallerin sitotoksisitelerinin araştırılması (İn Vitro). İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 33(1,2,3,4):149-154, 1999.

20- Şen D, Balkaya MC, Karamustafa İ. Farklı elektrocerrahi uygulamaları. Dişhekimliğinde Klinik 15(1):1-5, 2002.

21- Şen D. Protetik restorasyonların simantasyonlarında kullanılan simanlar. Dişhekimliğinde Klinik 15(1):42-50, 2002.

22- Şen D. Farklı bonding sistemleri kullanarak core materyalinin dentine bağlantısının araştırılması. Dişhekimliğinde Klinik 15(4):130-133, 2002.

23- Şen D. Dişhekimliğinde Alerji. Dişhekimliğinde Klinik 18(2):66-74,2005.

24- Şen D. Bir alerji vakası nedeniyle altın kaplama. Dişhekimliğinde Klinik 18(2):75-77, 2005.

25- Cura N, Marşan G, Emekli U, Şen D. Maksiler Retrognatiye Bağlı Sınıf III Deformitenin Multidisipliner Tedavisi. Dişhekimliği Dergisi 7022-25, 2006.

26- Şen D. Sabit Protezlerde Kullanılan Ölçü Maddeleri ve Ölçü Alma Yöntemleri. Dişhekimliğinde Klinik 117-126, 2008.

27- Şen D, Gül B. Dişhekimliğinde Zirkonya. Dişhekimliğinde Klinik. 127-136, 2008.

28- Özer E, Şen D, Yaltırık M. Tek diş Eksikliğinde İmplant Üzeri Tam Seramik Uygulamaları. Dişhekimliğinde Klinik 147-152, 2008.

29- Gültekin P, Şen D, Aydın M. Farklı Sistem Ve Materyallerle Üretilen Zirkonya Alt Yapıların Kenar Uyumlarının Karşılaştırılması. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 47:28-37, 2013.

30- Şen D. , ‘Farklı Sistem Ve Materyallerle Üretilen Zirkonya Alt Yapıların Kenar Uyumlarının Karşılaştırılması’ , İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, Cilt.47 , ss.28-37 , 2013

31- Bahadırlı G. , Ayyıldız S. , Turp V. , Şen D. ,  ‘Anterior Diş Eksiklerinde Fiberle Güçlendirilmiş Adeziv Köprü Uygulamaları: Üç Olgu Sunumu ‘ , ADO Klinik Bilimler Dergisi, Cilt.7 , ss. 1419-1425, 2013

32- Bahadırlı G. , Pak Tunç E. , Şen D. ‘Diş İmplant Bağlantılı Sabit Bölümlü   Protezler ’ , Oral İmplantoloji Dergisi , Cilt.15, ss.23-26 , 2014

33- Bahadırlı G. , Pak Tunç E. , Şen D. , ‘Diş Hekimliğinde Kullanılan İmplant Materyalleri’ , Oral İmplantoloji Dergisi , Cilt.16 , ss.14-19, 2015

34- Turp V. , Ayyıldız S. , Şen D.  , ‘Single No Prep Porcelain Laminate Veneer Restorations: 2 case reports’ , Aydın Dental Journal, cilt2 , ss 29-34, 2016

35- Ceren N. , Turp V. , Emir F. , Akgüngör G. , Ayyıldız S. , Şen D. , Nanoceramics and Hybrid Materials Used in CAD-CAM Systems’ , Aydın Dental Journal , cilt.2 , ss 55-62, 2016

36- Turp V. , Tuncelli B. , Şen D. , Akgüngör G. , ‘Influence Of MDP Content in Different Resin Cements And Zirconia primers On Ceramic-resin Cement Bond Strength’ , Türkiye Klinikleri, Cilt.22 , ss.7-13 , 2016

37- Şen N. , Ölçer Y. , Turp V. , Şen D. , ‘Monolitik Zirkonya’ , Türkiye Klinikleri Dergisi, cilt.3 ss 127-132, 2017

38- Pak Tunç E. ,Şen D., ‘ Zirkonya Restorasyonlarda CAD-CAM Teknolojisi Ve Alt Yapı Şekillendirilmesi’ , Türkiye Klinikleri Dergisi , Cilt.-, ss.104-112, 2017

Uluslararası Yayınlar

Publications (Abstracts)

1- Pamuk E, Şen D, Pamuk S: The effect of different surface treatments on bond strength of precious alloys. 73rd General session of the International Association for Dental Research 28 Jun-1 July 1995, Singapore. Journal of Dental Research Vol. 74 Abstract No:245.

2- Şen D, Pamuk H, Pamuk S, Ertürk N: Effects of surface treatments on the shear bond strength of laminates. 75th General session of the International Association for Dental Research 19-23 March 1997, Orlando, FL. Journal of Dental Research Vol. 76 Abstract No:447.

3- Şermet B, Şen D, Bilgin T, Ertürk N: Dimensional stability of elastomeric impression materials. 75th General session of the International Association for Dental Research 19-23 March 1997, Orlando, FL. Journal of Dental Research Vol. 76 Abstract No:1349.

4- Çetiner F, Şen D, Pamuk S: Effects of bleaching on the shear bond strength of sandblasted enamel. 77 th General session of the International Association for Dental Research 10-13 March 1999, Vancouver, Canada. Journal of Dental Research Vol. 78 Abstract No:1444.

5- Yaylalı D, Şen D, Pamuk E, Çetiner F: Retention of bacteria on provisional crown and bridge resins. 78th General session of the International Association for Dental Research 5-8 April 2000, Washington, D.C. Journal of Dental Research Vol. 79 Abstract No:386.

6- Şen D, Pamuk E, Çetiner F: Effect of water immersion on transvers strength of provisional crown and bridge resins. 78th General session of the International Association for Dental Research 5-8 April 2000, Washington, D.C. Journal of Dental Research Vol. 79 Abstract No:1779.

7- Şen D, Pamuk E: The effect of bonding resins on shear strength of laminates. 79th General session of the International Association for Dental Research 27-30 June 2001, Chiba, Japan. Journal of Dental Research Vol. 80 Abstract No:1826.

Publications (Articles)

1- Şen D, Poyrazoğlu E, Tuncelli B: Shear bond strength of resin luting cement to glass infiltrated porous aluminum oxide cores. J Prosthet Dent 83:210-5, 2000.

2- Şen D, Nayır E, Pamuk S: Comparison of the tensile bond strength of high-noble, noble, and base metal bonded to enamel. J Prosthet Dent 84:571-576, 2000.

3- Şen D, Nayır E, Çetiner F: Shear bond strength of amalgam reinforced with a bonding agent and/or dentin pins. J Prosthet Dent 87:446-450, 2002.

4- Şen D, Göller G, İşsever H: The effect of two polishing pastes on the surface roughness of bis-acryl composite and methacrylate resins. J Prosthet Dent 88:527-532, 2002.

5- Şen D, Poyrazoğlu E, Tuncelli B: The retentive effects of prefabricated posts by luting cements. J Oral Rehabil 31:585-589, 2004.

6- Sınmazışık G, Şen D, Tuncelli B, Poyrazoğlu E, Özkal B, Öveçoğlu ML: A comparative study of the effect of different polishing systems on ceramic dental surfaces. Key Engineering Materials 264-268:1997-2000, 2004.

7- Şen D, Sınmazışık G, Poyrazoğlu E, Tuncelli B, Özkal B, Öveçoğlu ML. Effects of different acid treatments on dental ceramic surfaces. Key Engineering Materials 264-268:2035-2038, 2004.

8- Şen D, Akgüngör G. Shear bond strengths of two composite core materials after using all-in-one and single-bottle dentin adhesives. J Prosthodont. 14(2):97-103, 2005.

9- Akgüngör G, Aydın M, Şen D, İşsever H. Clinical efficacy of Vector-system in excess cement removal during fixed prosthodontic treatment. Quintessence Int. 39:139-146, 2008.

10- Akgüngör G, Şen D, Aydın M. Influence of different surface treatments on the short-term bond strength and durability between a zirconia post and composite resin ore material. J Prosthet Dent. 99:388-399, 2008.

11- Turp V, Şen D, Poyrazoğlu E, Tuncelli B, Göller G. Influence of Zirconia base and Shade Difference on Polymerization Efficiency of Dual-Cure resin cement. Journal of Prosthodontics 20(5):361-365, 2011.

12- Turp V, Tuncelli B, Şen D, Göller G. Evaluation of hardness and fracture toughness, coupled with microstructural analysis, of zirconia ceramics stored in environments with different pH values. Dent Mater J. 31(6):891-902, 2012.

13- Akgüngör G. , Şen D. , ‘ Occlusal Surface Reconstraction With Chairside Ceramic Onley Using CEREC Biogeneric Ddesign Mode Case Report’ , Key Engineering Materials , Vol.493 , pp.594-598 , 2012

14- Akgüngör G. . Şen D. , ‘ Anterior Sİngle Laminate Veneer Restoraion Using CEREC Biogeneric Rerefence Design Mode Case Report ‘ , Key Engineering , vol.493 , pp.601-604, 2012

15- Turp V, Şen D, Tuncelli B, Özcan M. Adhesion of 10-MDP containing resin cements to dentin with and without the etch-and-rinse technique. J Adv Prosthodont. 5(3):226-33, 2013.

16- Akgüngör G, Şen D, Bal E, Özcan M. Simultaneous Replacement of Maxillary Central Incisors with CEREC Biogeneric Reference Technique: A Case Report. J Dent Res Dent Clin Dent Prospects. 7(2):112-8, 2013.

17- Turp V, Şen D, Tuncelli B, Göller G, Özcan M. Evaluation of air-particle abrasion of Y-TZP with different particles using microstructural analysis. Aust Dent J. 58(2):183-91, 2013.

18- Turp V, Akgüngör G, Şen D, Tuncelli B. Evaluation of surface topography of zirconia ceramic after Er:YAG laser etching. Photomed Laser Surg. 32(10):533-9, 2014.

19- Turp V. , Akgüngör G. ,Şen D. , Tuncelli B. ‘Evaluation of Surface Topography of Zirconia Ceramic After Er-YAG Laser Etching ‘ , Photomedicine and Laser Surgery , Vol.32 , pp.533-539 , 2014

20- Ayyildiz S, Emir F, Pak Tunc E, Sen D. Shear bond strength of various luting cements to fixed prosthodontic restorative materials. Appl Adhes Sci. , 3(1):1-10 , 2015

21- Pak Tunc E, Chebib N, Sen D, Zandparsa R. Effectiveness of different surface cleaning methods on the shear bond strength of resin cement to contaminated zirconia: an in vitro study. Journal of Adhesion Science and Technology.,  30(5):554-565 , 2015

22- Pak Tunç E. , Chebib N. , Şen D. , Zanparsa R. , ‘ Effectiveness of Different Surface Cleaning Methods on Shear Bond Strength Of Resin Cement To Contaminated Zirconia : an in Vitro Study’ , Journal Of Adhesion Science and Technology , Vol.30 , pp.554-565 , 2016

23- Pak Tunç E. , Ayyıldız S. , Şen D. , ‘The Effect of MDP-based Primer On Shear Bond Strength Of Various Cements to Two Different Ceramic Materials’ , Journal Of Adhesion Science and Technology’, No.10, pp.1142-1150 , 2016

24- Ayyıldız S. , Pak Tunç E. , Emir F. , Şen D. , ‘ Microscopic Evalution of the Thickness and Structure Of The Cement And Cement –dentin Interdiffusion Zone After Luting Posts Wıth Three Different Luting Cements’ , Journal of Adhesion Science and Technology , Vol.30 , pp.1049-1058 , 2016

25- Turp V. , Gültekin P. , Şen D. , ‘ Influence Of Monolithic Lithium Disilicate And Zirconia Thickness On Polymerization Efficiency Of Dual-cure  Resin Cements’, Journal Of Esthetic and Restorative Dentistry, Vol.5 , pp.5-10 , 2018

26- Özer F , Pak Tunç E. , Esen Dağlı N. , Ramachandran  D. , Şen D. , Blatz M. , Shear Bond Strength Of Luting Cements to Fixed Superstructure  Metal Surfaces Under Various Seating Forces’ , Journal Of Advanced Prosthodontics, Vol.10 , pp.340-346 , 2018

27- Sönmez N. , Gültekin P. , Turp V. , Akgüngör D. , Şen D. , ‘Evalutaion Of  Five CAD-CAM Materials By Microstructural Characterization and Mechanical Tests : A Comparative in Vitro Study ‘ , BMC Oral Health , Vol.18 No.1 , pp.1-13, 2018

28- Bahadirli Pirbudak G. , Yilmaz S. , Jones T. , Şen D. ‘ Influences of Implant And Framework Materials On Stress Distribution: A Three Dimensional Finite Element Analysis Study’ , International Journal Of Oral& Maxillofacial Implants , Vol.33, pp.950-954 , 2018

29- Özer F. , Turp V. , Şen D. , Blatz M. , ‘ Effect Of Thickness and Surface Modifications on Flexural Strength Of Monolithic Zirconia’ , Journal Of Prosthetic Dentistry, Vol.15 , pp.987-93 , 2018

30- Türkoğlu P. , Şen D. , ‘Evaluation Of Dual-cure Resin Cement Polymerization Under Different Types And Thicknesses Of Monolithic Zirconia’ , Bİomed Research International , Vol.9 , pp.1-9 . 2019